NOR

ENG

ADVOKATFIRMAET

RØNNING-HANSEN

 

Vi tilbyr forretningsjuridisk rådgivning med hovedfokus på følgende områder:

KOMPETANSE

MEDARBEIDERE

Lisa Charlotte Jakobsen

Advokatfullmektig MNA

INGER A. JENSEN

Senioradvokat MNA

THALE BYBERG KARLSEN

Advokatfullmektig MNA

Saksbehandler/

kontormedarbeider

Partner, advokat MNA

ANN-KARIN MATHISEN

Odd-Terje G. Elde

Mobiltelefon:

+47 911 26 511

 

E-mail:

odd.terje@r-hansen.no

Mobiltelefon:

+47 970 72 334

 

E-mail:

lisa@r-hansen.no

Mobiltelefon:

+47 480 31 419

 

E-mail:

inger@r-hansen.no

Mobiltelefon:

+47 913 34 897

 

E-mail:

thale@r-hansen.no

Mobiltelefon:

+47 980 03 020

 

E-mail:

regnskap@r-hansen.no

Partner, advokat MNA

Trond Skogvoll

HARALD SLETTEN

Partner, advokat MNA

JON ARILD STRAND

Senioradvokat, MNA

RODE S. RØNNING-HANSEN

Managing Partner, advokat MNA

Mobiltelefon:

+47 957 43 185

 

E-mail:

rode@r-hansen.no

Mobiltelefon:

+47 482 01 882

 

E-mail:

trond@r-hansen.no

Mobiltelefon:

+47 917 69 804

 

E-mail:

harald@r-hansen.no

Mobiltelefon:

+47 924 35 074

 

E-mail:

jon@r-hansen.no

OM FIRMAET

HISTORIE OG UTVIKLING

VISJON

VERDIGRUNNLAG

Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS ble etablert i 2009 av advokat Rode S. Rønning-Hansen. Rode ønsket å bygge opp et rendyrket forretnings-advokatfirma. Målet var at firmaet skulle bli en foretrukket samarbeidspartner for aktører i næringslivet som har og ser behov for forretningsjuridisk spisskompetanse.

 

For å bidra til å sikre at firmaet utviklet seg i henhold til målsettingene ble det ved etableringen utarbeidet et skriftlig verdigrunnlag som fastsatte hvilke prinsipper advokatvirksomheten skulle drives etter.

 

Siden etableringen har firmaet vokst betydelig og vi har utviklet oss til å bli et fullservice forretningsadvokatfirma med betydelig kompetanse og erfaring innen de retts- og markedsområder som er viktige for våre oppdragsgivere. Selv om firmaet har vokst betydelig driver vi fortsatt i henhold til det verdigrunnlag som forelå når Rode etablerte firmaet i 2009, hvilket vi tror er avgjørende for at vi er
i positiv utvikling.

 

Advokatfirmaet Rønning-Hansen AS skal anerkjennes som et ledende forretningsadvokatfirma i regionen. Vårt hovedfokus er derfor at firmaet skal kunne yte forretningsjuridisk rådgivning til aktører innen sentrale næringer i regionen. For å lykkes med dette er det etter vårt syn avgjørende at firmaet består av et team av advokater med høy faglig kompetanse og betydelig kommersiell og forretningsjuridisk erfaring.

 

Vi skal alltid være er en konkurransedyktig leverandør av forretningsjuridiske tjenester til næringslivsaktører som stiller høye krav til sin advokat.

 

Firmaets virksomhet er basert på at vi skal levere forretningsjuridiske tjenester til næringslivaktører som verdsetter våre kjerneverdier, som er høy kvalitet, fremragende service, integritet og effektivitet.

 

Kvalitet: Vår rådgivning skal som et minimum oppfylle de krav til kvalitet som våre oppdragsgivere bør kunne forvente. I dette ligger ikke bare et krav til høy faglig kompetanse. For å kunne levere tjenester av høy kvalitet er det avgjørende at firmaet er i besittelse av, og benytter den kommersielle erfaring og kompetanse som er nødvendig for å imøtekomme oppdragsgivers behov. Vår rådgivning skal være løsningsorientert og av høyeste faglige kvalitet.

 

Service: Vi vet at god service, tilgjengelighet og oppfølging er helt avgjørende for å kunne levere tjenester som svarer til våre oppdragsgiveres forventninger. Vi skal yte fremragende service til våre oppdragsgivere.

 

Integritet: At firmaet og våre medarbeidere har tillit hos oppdragsgiver er en grunnleggende og selvsagt forutsetning for å lykkes i virksomheten. Oppdragsgiverne kan stole på at vår rådgivning til enhver tid utelukkende er basert på hva vi mener er det beste for oppdragsgiver. For å sikre at vi kan bidra til dette påtar vi oss bare oppdrag innenfor våre kompetanseområder. Våre tjenester skal representere en merverdi for oppdragsgiver, ikke en unødvendig merkostnad.

 

For oss er det dessuten viktig å ha et ryddig og godt forhold til aktører i næringslivet som vi ikke representerer, herunder andre advokatfirmaer. Dette tror vi også er en fordel for våre oppdragsgivere.

 

Effektivitet: Det at vi er et rendyrket forretningsadvokatfirma som tilbyr spesialkompetanse innen avgrensede markeds- og rettsområder bidrar til at vi kan yte våre tjenester raskt og effektivt, hvilket vi alltid tilstreber å gjøre.

 

Vi mener at vektleggingen av våre kjerneverdier hjelper oss å oppnå vår hovedmålsetting ved ethvert oppdrag, som er å bidra til at vår oppdragsgiver oppnår den best mulige løsningen ut fra de rådende kommersielle og juridiske forutsetninger.

KONTAKT

DIREKTE

post@r-hansen.no

Tlf: +47 7760 6300

Fax: +47 7760 6301

ADRESSE

Besøksadresse:

Strandgata 8, 6. etg.

9008 Tromsø

 

Postadresse:

Postboks 769

9258 Tromsø